Hanna Donato

Writing & Adaptations

*    *    *

December 2022 - Filipino Star

Mga panibagong pagdiriwang ng Pasko

Filipino-Canadians Forging New Holiday Traditions

January 2023 - Filipino Star

Bagong taon, bagong pagkakataon

New Year, New Opportunities

February 2023 - Filipino Star

Ang Araw-Araw na Kaugalian ng Pagmamahal

The Everyday Practice of Love

Using Format